وزارت صنایع بخشنامه رفع ممنوعیت کاغذ بسته بندی را به گمرک وواحدهای مربوطه ابلاغ کرد

به گزارش پناه مردم نیوز،بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات کاغذ بسته بندی طی نامه شماره ۱۴۰۱/۱۲۴۴۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.گفتنی است با صدور این بخشنامه از این به بعد ممنوعیت های موجود برای صادرات کاغذ بسته بندی لغو می شودوتجار وصادر کنندگان اینگونه کالاها می توانند کاغذ بسته بندی را صادر نمایند.

گفتنی است وزارت صنایع این موضوع را به گمرک ووزارت دارایی نیز ابلاغ نموده است