رسانه KHAMENEI.IR در «روایت یک خبرنگار» مروری بر دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر انقلاب داشته است. منبع
رسانه KHAMENEI.IR در «روایت یک خبرنگار» مروری بر دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر انقلاب داشته است.منبع