گر در جریان بررسی احکام صادره مشخص شود حکمی از روی بی توجهی صادر و حقی از کسی تضییع شده، علاوه بر نقض حکم به تخلف احتمالی نیز رسیدگی خواهد شد.

🔸در دوره تحول قضایی می‌بایست قضات به اتقان احکام و کاهش آمار نقض احکام صادره توجه داشته باشند.

🔸اگر در جریان بررسی احکام صادره مشخص شود حکمی از روی بی توجهی صادر و حقی از کسی تضییع شده، علاوه بر نقض حکم به تخلف احتمالی نیز رسیدگی خواهد شد.

انتصاب مدیرکل جدید جذب و گزینش قضات معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

🔸 علی نظری دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور به سمت مدیرکل جذب و گزینش قضات منصوب شد.

🔸علی نظری پیش از این به عنوان مدیرکل مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه مشغول به خدمت بوده است.

🔸احمدرضا عابدی نیز که پیش از این در سمت مدیرکل جذب و گزینش قضات معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه مشغول به خدمت بود، به عنوان معاون دیوان‌عالی کشور منصوب شده است.

  • منبع خبر : پایگاه اختبار