کاشان – ایرنا- رییس ستاد زکات استان اصفهان گفت:۱۳۰ موسسه خیریه رسمی با مجوز در کاشان فعال است و اگر کمک های پراکنده این موسسات  ساماندهی شود، مشکلات نیازمندان به راحتی رفع می شود. منبع
کاشان – ایرنا- رییس ستاد زکات استان اصفهان گفت:۱۳۰ موسسه خیریه رسمی با مجوز در کاشان فعال است و اگر کمک های پراکنده این موسسات  ساماندهی شود، مشکلات نیازمندان به راحتی رفع می شود.منبع