شریعتی، از تاثیرگذارترین شخصیت های صد ساله اخیر ایران بود

اسلام پژوه و جامعه شناس نامدار، دکتر علی شریعتی در ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ در ساوت همپتون انگلیس از دنیا رفت.جامعه هیجانی بدبین ایرانی، مرگ او را به ساواک نسبت داد که در این مورد، شایعه ای بیش نبود.

شریعتی، از  تاثیرگذارترین شخصیت های صد ساله اخیر ایران، زاده روستای مزینان سبزوار بود. او را و پدرش استاد محمدتقی شریعتی و عمویش شیخ قربانعلی شریعتی را از نزدیک می شناختم. پدرم، در تاریخ سبزوار از این هر سه تن یاد کرده است و من خود پدیده شریعتی را در اوج معروفیت و محبوبیت او در ۱۳۵۳ در کتاب ” روضه خوانی در خانه های نوساز” به نقد کشیدم. کتاب مرا، ساواک جمع کرد.

اندیشه و سخن شریعتی در گرایش نسل انقلاب به اسلام تاثیری شگرف داشت. خود او از دنیا خیری ندید. تا درودی دیگر بدرود

سید حسن امین

  • نویسنده : پروفسور امین
  • منبع خبر : نشریه پناه مردم