سخن‌نگاشت | بیانات در جمع فرماندهان سپاه پاسداران به مناسبت ۲۸صفر منبع
سخن‌نگاشت | بیانات در جمع فرماندهان سپاه پاسداران به مناسبت ۲۸صفرمنبع