تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی گفت: از سفر رییس جمهوری به چین می‌توان انتظار رشد اقتصادی بالایی داشت و هیات ایرانی باید به دنبال راهکارهایی به منظور افزایش فروش نفت، گره‌گشایی مباحث بانکی و کاهش تحریم‌ها باشد. منبع
تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی گفت: از سفر رییس جمهوری به چین می‌توان انتظار رشد اقتصادی بالایی داشت و هیات ایرانی باید به دنبال راهکارهایی به منظور افزایش فروش نفت، گره‌گشایی مباحث بانکی و کاهش تحریم‌ها باشد.منبع