سیاست­های کلی نظام در بخش صنعت (ابلاغی مقام معظم ر هبری مورخ 1391/09/29 )   1- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با : – دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی – انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش­محور – ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.    2-  افزایش توان رقابت پذیری […]


 سیاست­های کلی نظام در بخش صنعت (ابلاغی مقام معظم ر هبری مورخ 1391/09/29 )

 

1- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :

– دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی

– انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش­محور

– ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.

   2-  افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس :

–          گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی

–          رعایت اندازه اقتصادی بنگاه­ها

–          لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.

3- افزایش بهره­وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه

4- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری­های پیشرفته و راهبردی، با :

–          گسترش تحقیق و توسعه

–          ایجاد قدرت طراحی

–          تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور

–          تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان

–          بهره­گیری از مزیت­های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت­های جدید نسبی و رقابتی

5- توسعه تشکل­های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم­سازی­ها با نهادینه سازی داوری­های تخصصی و حرفه­ای.

6- انسجام و تعادل منطقه­ای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساخت­ها و زیربناها و برقراری مشوق­های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.

7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:

–          ارتقاء کیفیت کالاها

–          شناسایی و تحصیل بازار

–          حمایت­های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.

8-       گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.

9-       ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم­افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی.منبع