مدیرعامل شهربان شهربان شهرداری تهران از برقراری انضباط شهری راهپیمایی روز قدس در پایتخت با ۳۵۰ مأمور انضباط شهری خبر داد.

به گزارش پناه مردم نیوز به نقل از  روابط عمومی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، سید امیر فتاحیان با بیان این‌که روز قدس، روز تبلور شرافت انسانی و اعلام انزجار از تفکر خطرناک و فرعون‌مآبانه صهیونیسم است، گفت: حفظ شأن و نظم مراسم بزرگ راهپیمایی روز قدس از منظر انضباط شهرى یک ضرورت است.

وی افزود: در همین راستا، امسال نیز با شعار «روز قدس، روز حیات اسلام»، انضباط شهرى مراسم راهپیمایى این روز بزرگ از سوى شهربان شهردارى تهران و با همکارى شهردارى‌هاى مناطق ، با ۳۵۰ نیروى شهربان، ۷۷ دستگاه خودرو و ۵۵ دستگاه موتورسیکلت برقرار خواهد شد.

فتاحیان خاطرنشان کرد: نیروهاى شهربان از ساعت ۷ صبح با استقرار در نقاط تعیین شده و محورهاى راهپیمایى، در راستاى صیانت از شأن راهپیمایى بزرگ روز قدس و آسایش عبور و مرور شهروندان شریف، انجام وظیفه خواهند کرد.