کتاب «شعر مقاومت خراسان» به روایت 26 تن از شعرای خراسان در دوره انقلاب و دفاع مقدس از سوی انتشارات به‌نشر به چاپ رسید و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. منبعکتاب «شعر مقاومت خراسان» به روایت 26 تن از شعرای خراسان در دوره انقلاب و دفاع مقدس از سوی انتشارات به‌نشر به چاپ رسید و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.منبع