طرح پیش نویس قانون احزاب در صورت تصویب تغییرات شگرفی در سرنوشت مملکت ایجاد خواهد کرد

همانطور که خود بهتر می دانید حزب چرخ دنده دمکراسی است ویکی از ابزارهای مهم پیشرفت در دست بشر است وبا توجه به اینکه ما مسلمان هستیم ودر اسلام، حزب ارزش و هدف غایى و نهایى نیست، بلکه ابزارى براى تحقق هدف اصلى از حکومت است که همان رسیدن به سعادت دنیوى و اخروى است

که در اندیشه اسلامی به گروهی از انسان‌ها اطلاق می‌شود که دارای انسجام و تشکّل بوده و در راستای تأمین مصالح مادی و معنوی تلاش می‌کنند و یا در جهت تأمین سعادت و ارزش‌های دینی می‌کوشند.

در کشور مانیز برای رتق وفتق امور نیازمند به تحزب وکار تشکیلاتی بود که با تصویب قانون احزاب بخشی از این خلا مهم مرتفع شد.اما به مرور زمان وپیچیده تر شدن مطالبات مردم ودستگاهها ووضعیت سیاسی واجتماعی واقتصادی وفرهنگی نیازمند تمهیداتی بودیم تا بتوانیم با فرهنگ تحزب وکارجمعی بر مشکلات فائق آییم ولذا اصلاح قانون احزاب امری مهم بود که متاسفانه هم دولت وهم نمایندگاه وهم شورای نگهبان وهم مجمع تشخیص دست به اصلاح قانون احزاب بردند که نتنها اصلاحاتی که منجر به فربه شدن احزاب وتحکیم روحیه کار جمعی نشدبلکه فعالیت حزبی وکارجمعی در مملکت اسلامی را تبدیل به یاس در دل فعالان علاقمند کم بضاعت نمودکه علاقمند به تاسیس حزب وکار تشکیلاتی هستند.

حال باید بگویم که طرح پیش نویس قانون احزاب که طرح نسبتا خوبی نسبت به قانون احزاب مصوب ۱۳۹۵است ونکته مهمی دارد وآن اینست که در این پیش نویس حداقل نفرات برای تاسیس حزب را ۵ نفر اعلام کرده وشرایط برای ثبت رسمی وقانونی حزب را با داشتن حداقل یک دفتر کمی راحت نموده است واز دیگر نکات خوب این پیش نویس می توان این امر را نام برد که شرایط تاسیس حزب وفعالیت حزبی راحت شده است ولی باید شرایط نظارت برفعالیت حزبی پس از تاسیس هم مدنظر قرار بگیرد که متاسفانه در قانون احزاب مصوب۱۳۹۵این امر مورد توجه قرار نگرفته بود وبجای اصلاح قوانین نظارتی برای بعداز تاسیس حزب صد متاسفانه شرایط تاسیس حزب را بسیار سخت نمودند که از دیدگاه بنده وبسیاری از کارشناسان وفعالان حزبی که وابسته به نهادهای قدرت وثروت نیستند این قانون یک قانون استعماری است که بواسطه این قانون ثروتمندان ووابستگان به قدرت فقط می توانند حزب داشته باشند وبر مقدرات مملکت تاثیر گزار باشند که این امر خطر بسیار بزرگی است که جامعه وملت ونظام ما را با سپردن کشور به دست نهادهای وابسته به قدرت به مرحله سقوط واضمحلال خواهدکشاند

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : مرکز پژوهشهای مجلس