رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر لزوم افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی متناسب با توان آموزشی دانشگاه‌ها، گفت: افزایش بی‌رویه ظرفیت، کیفیت آموزش پزشکی را پایین می‌آورد و از طرفی الزاما افزایش ظرفیت ضامن افزایش دسترسی نخواهد بود.

دکتر محمد رئیس‌زاده در گفت‌وگو با پناه مردم نیوز، با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون رفع مشکل کمبود پزشک در کشور، گفت: روز سه شنبه پیرو فرمایش رئیس جمهور، شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه‌ای با موافقان و مخالفان طرح افزایش ظرفیت پزشکان برگزار کردند. در این جلسه وزیر محترم بهداشت و معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر مرضیه وحید دستجردی، دکتر سجادی، بنده و دکتر لنکرانی به صورت ویدیو کنفرانس حضور داشته و همه اعضای حوزه سلامت با یکدیگر متفق‌القول بودند که افزایش بی‌رویه ظرفیت، کیفیت آموزش پزشکی را پایین می‌آورد و از طرفی الزاما افزایش ظرفیت ضامن افزایش دسترسی نخواهد بود.

وی افزود: افزایش ظرفیتی که دوستان به دنبالش هستند مشکل کمبود فعلی را حل نخواهد کرد و ۸ تا ۱۴ سال بعد نتیجه خواهد داد. آنها با افزایش ظرفیت متناسب با توان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی موافق بودند که وزارت بهداشت این کار را انجام داد و نهایتا جمع بندی که دکتر عاملی در پایان جلسه داشتند مبتنی بر ۳ محور بود. ما قبول داریم در برخی مناطق کشور کمبود دسترسی به پزشک وجود دارد و توزیع باید اصلاح شود، چون مشکل ما در شرایط فعلی، توزیع است. بحث سوم هم این بود که ظرفیت‌ها باید متناسب افزایش یابد.

او ادامه داد: تاکید بسیاری از اعضا بر این بود که شان شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که مباحث کلان را تدوین کند و وارد عدد و رقم نشود. اعداد و ارقام را به متولیان اجرایی مانند وزارت بهداشت بسپارد. اینکه برخی همکاران می‌فرمایند همه اعضای جلسه با افزایش ظرفیت پزشکی موافق بودند، به این صورت است که همه با افزایش ظرفیتِ متناسب موافق بودند و با افزایش ظرفیت بی‌رویه موافق نیستند. هیچ کدام از اعضای حوزه سلامتِ حاضر در جلسه با اعداد مطرح شده توسط ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت موافق نبودند؛ چون توان چنین افزایش ظرفیتی که اعلام شد وجود ندارد.

رئیس‌زاده اظهار کرد: حدودا ۱۳۰ هزار پزشک فعال در کشور داریم و نسبت‌مان بر اساس آمار ما ۱۵.۹ به ۱۰ هزار است؛ هرچند ما عرض می‌کنیم نمی‌دانیم ملاک سرانه پزشک به جمعیت را دوستان علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از کجا آوردند. این ملاک اصلا ملاک درستی برای تصمیم گیری در حوزه سلامت کشور نیست. ۵۰ شاخص سازمان بهداشت جهانی برای دسترسی مردم به سلامت در دنیا مطرح است که این هم یکی از ملاک‌ها است؛ پس محور اصلی نیست. هر کشوری شاخص خودش را در این زمینه دارد.

وی افزود: محور اصلی اکنون در دنیا تراکم مراقبین سلامت است که یک بسته شامل پزشک، پرستار، ماما و… است. تاکید تنها بر یک شاخص، درست نیست.

او بیان کرد: حدودا ۱۵ هزار پزشک عمومی در کشور داریم که فعال نیستند و کار طبابت نمی‌کنند و شاید حدود۳۰ هزار پزشک عمومی داریم در چرخه ارائه خدمات مورد نیاز درمانی کشور فعال نیستند و در چرخه نظام ارجاع و پزشک خانواده نیستند مثلا کارهای زیبایی و… انجام می‌دهند. به جای اینکه بدون کار کارشناسی افزایش ظرفیت عجیب و غریب مطرح شود، بیایید همین پزشکان عمومی موجود را برای کمبود به کار گیرید.

او درباره علت فعال نبودن پزشکان عمومی در فیلد کاری خود، تاکید کرد: با وضعیت موجود انجام کار پزشکی برایشان به صرفه نیست. وقتی تعرفه بسیار پایینی برای پزشک عمومی در نظر گرفتیم، مطب پزشک سر پا نمی‌ماند و این دلیل اقتصادی دارد.