به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هفتگی شهر کتاب با محوریت نقد و بررسی کتاب «عروض و قافیه فارسی با رویکرد جدید» سه شنبه دهم بهمن توسط مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود. کتاب «عروض و قافیه‌ی فارسی» نوشته علی‌اصغر قهرمانی‌مقبل توسط نشرنی منتشرشده است. عروض جدید که از پرویز خانلری آغاز شده و با ابوالحسن […]به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هفتگی شهر کتاب با محوریت نقد و بررسی کتاب «عروض و قافیه فارسی با رویکرد جدید» سه شنبه دهم بهمن توسط مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

کتاب «عروض و قافیه‌ی فارسی» نوشته علی‌اصغر قهرمانی‌مقبل توسط نشرنی منتشرشده است. عروض جدید که از پرویز خانلری آغاز شده و با ابوالحسن نجفی اوج کم‌نظیری را تجربه کرده، در سیر تکاملی خود به این کتاب رسیده است. در این کتاب ویژگی‌های وزن شعر فارسی با زبانی ساده و منسجم، از مقدمات تا طبقه‌بندی اوزان، بیان می‌شود. جداول و تمرین‌های متنوع و هدفمند آن، با رویکرد آموزشی و کاربردی، خواننده را از کرانه تا ژرفای مباحث عروضی هدایت می‌کند. در مبحث قافیه نیز تلفیق دقیق مباحث سنتی و جدید، به همراه شواهد پرشمار و بعضاً دیریاب، موجب شده تا کتاب جامعیتی قابل قبول بیابد و کتابی در خور برای تدریس «عروض و قافیه» در دانشگاه باشد.

در این نشست علی اشرف صادقی، امید طبیب زاده و علی اصغر قهرمانی مقبل حضور داشته و به ارائه نکاتی درباره این کتاب می‌پردازند.

نشست هفتگی شهر کتاب سه‌شنبه دهم بهمن از ساعت ۱۶ در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.منبع