پناه مردم نیوز/سیستان و بلوچستان مدیر کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان گفت: در سالهای 92 تا 94 و95 آمار بین 80 تا 120 هزار دام سالیانه وارد استان می شده است و با توجه به قرنطینه کوتاه مدت دام در کشتارگاههای استان این امر افزایش روند واردات را فراهم کرد.

به گزارش پناه مردم نیوز- حسینی افزود: ازسال ۹۵ تا ۹۶ به علت بسته شدن مرز میرجاوه و ریمدان از طرف کشور پاکستان دو مرز اصلی ورود دام به استان باعث تغییر در شرایط شد و پس از آن مرز پیشین وکوهک جایگزین شدند..

مدیر کل دامپزشکی استان در ادامه بیان کرد: در این دو مرز هم به علت تشدید نظارتهای پاکستانیها بر عدم ورود دام به ایران شرایط برای ورود دام مشکل بود با این حال تامین کننده های گوشت درصدد وارد کردن دام بودند بطوریکه در سالهای ۹۶ و۹۷ با رشد ۹۵ درصدی دام از مرز کوهک روبرو بوده ایم.

وی همچنین گفت: اگر ورود دام زنده به کشور از این استان صورت بگیرد علاوه بر نظارتهای بهداشتی ،گوشت سالم وتازه در اختیار مردم قرار می گیرد.

حسینی افزایش نرخ ارز را از عواملی دانست که باعث شده است تا شرایط برای ورود دام مناسب نباشد واستانی که بعنوان تامین کننده گوشت در کشور محسوب میشد حالا این فرصت را از دست داده و توان واردات را ندارد .

مدیرکل دامپزشکی استان از ارزهای حمایتی گفت که باید به تامین کنندگان دامهای وارداتی داده شود.