معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: ۳۸ میلیون و ۵۶۸ هزار و ۷۴۰ نفر تا امروز در «پویش ملی سلامت» در زمینه بیماری های پرفشاری خون و دیابت در سطح کشور، غربالگری شده‌اند. منبع
معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: ۳۸ میلیون و ۵۶۸ هزار و ۷۴۰ نفر تا امروز در «پویش ملی سلامت» در زمینه بیماری های پرفشاری خون و دیابت در سطح کشور، غربالگری شده‌اند.منبع