بسیجی «محمد کوهی» مشاور وزیر و فرمانده بسیج وزارت دفاع در نخستین گردهمایی «فعالان فضای مجازی» بسیجیان وزارت دفاع گفت: فضای مجازی می‌تواند یک فرصت فوق‌العاده برای کشور باشد که شرط اولیه حضور به موقع و تهاجمی است. منبع


بسیجی «محمد کوهی» مشاور وزیر و فرمانده بسیج وزارت دفاع در نخستین گردهمایی «فعالان فضای مجازی» بسیجیان وزارت دفاع گفت: فضای مجازی می‌تواند یک فرصت فوق‌العاده برای کشور باشد که شرط اولیه حضور به موقع و تهاجمی است.منبع