فیلم/دعوت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به حضور باشکوه در راهپیمایی روز قدس منبع
فیلم/دعوت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به حضور باشکوه در راهپیمایی روز قدسمنبع