روزه از تکالیف واجب الهی است و مجرد احتمال ابتلا به بیماری کرونا موجب سقوط وجوب روزه از مکلف نمی شود.

پاسخ بسیار جالب ومنطقی حضرت آیت الله علوی گرگانی مرجع بزرگوار تقلید شیعیان به استفتائی در خصوص کرونا وروزه

سلام علیکم با توجه به اینکه روزه گرفتن در دوران کرونا ممکن است باعث ابتلا به ویروس منحوس کرونا گردد آیا می شود ما رمضان امسال روزه نگرفت؟

باسمه تعالیظ

پاسخ استفتاء شما :

روزه از تکالیف واجب الهی است و مجرد احتمال ابتلا به بیماری کرونا موجب سقوط وجوب روزه از مکلف نمی شود لکن اگر فردی احتمال قوی عقلایی میدهد که روزه باعث تشدید بیماری یا ابتلا به بیماری می شود و یا پزشک متدین و متخصص ابتلای او را به بیماری با گرفتن روزه تشخیص داده است روزه ساقط است ولی باید قضای آن را بعدا به جا آورد و نباید احتمال ابتلای به کرونا بهانه ای برای ترک روزه شود.