به گزارش اقتصادنیوز، قیمت درهم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در مقایسه با روز قبل ثبات  را تجربه کرد.  قیمت درهم امارات مبادله ای امروز درهم امارات مبادله ای، امروز به ۱۱,۸۶۳ (یازده هزار و هشتصد و شصت و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته […]


به گزارش اقتصادنیوز، قیمت درهم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در مقایسه با روز قبل ثبات  را تجربه کرد. 

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

درهم امارات مبادله ای، امروز به ۱۱,۸۶۳ (یازده هزار و هشتصد و شصت و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۶۳ ۰.۰۰ ۰ 12:01
۱۱,۸۶۳ ۲۹ ۰.۲۴ روز قبل
۱۱,۸۳۴ ۰.۰۰ ۰ ۳ روز پیش

قیمت دلار مبادله ای امروز

دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۵۶۷ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۵۶۷ -۱.۰۰ -۰.۰۱ 12:01
۴۳,۵۶۸ ۱۰۶ ۰.۲۴ روز قبل
۴۳,۴۶۲ ۰.۰۰ ۰ ۳ روز پیش

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق، امروز به ۴۹ (چهل و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر دینار عراق
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۹ ۰.۰۰ ۰ 12:01
۴۹ ۰.۰۰ ۰ روز قبل
۴۹ ۱.۰۰ ۲.۰۴ ۳ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۲,۰۳۵ (دو هزار و سی و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۳۵ ۵.۰۰ ۰.۲۴ 12:01
۲,۰۳۰ ۲۰ ۰.۹۸ روز قبل
۲,۰۱۰ ۴۰ ۱.۹۹ ۳ روز پیش

 منبع