آدرس : تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی(فرصت)، پلاک 175 کد پستی : ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ تلفن : ۸۵۷۳۰۰۰۰(۰۲۱) فکس : ۸۵۷۳۳۳۳۳(۰۲۱) پست الکترونیک : info@iccima.ir سامانه رسیدگی به شکایات اتاق ایران منبع


آدرس : تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی(فرصت)، پلاک 175

کد پستی : ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹

تلفن : ۸۵۷۳۰۰۰۰(۰۲۱)

فکس : ۸۵۷۳۳۳۳۳(۰۲۱)

پست الکترونیک : info@iccima.ir

سامانه رسیدگی به شکایات اتاق ایرانمنبع