به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «انزوا» سروده محمد عزیزی به تازگی توسط انتشارات شانی به چاپ دوم رسیده است. این کتاب شامل ۳۶ غزل عاشقانه است که در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به چاپ دوم رسید. مجموعه شعر «انزوا» در ۷۸ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۷۸ هزار تومان […]به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «انزوا» سروده محمد عزیزی به تازگی توسط انتشارات شانی به چاپ دوم رسیده است. این کتاب شامل ۳۶ غزل عاشقانه است که در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به چاپ دوم رسید.

مجموعه شعر «انزوا» در ۷۸ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۷۸ هزار تومان عرضه شده است.منبع