امید ملک زاده فعال سیاسی وحقوقدان درخصوص مواضع جریان های سیاسی درناآرامی های اخیرگلایه کرد

به گزارش پناه مردم نیوز،امیدملک زاده حقوقدان وفعال سیاسی در اکانت توییتر خود گفت:سکوت جامعه سیاسی در این روزها چه معنایی دارد ؛منتظر چه چیزی هستند (گروههای اصلاح طلب واصولگرا ومستقلین)؟

تعویض نقاب با هرجریانی که پیشرفت بازهم گروههای سیاسی نشان دادند نه کنار ملت هستندونه کنار حاکمیت.فقط سر سفره انقلاب نشستند.این ملت همان ملت زمان انتخابات هستند.اعتراض بجاست اما اغتشاش محکوم است

این فعال سیاسی در ارتباط با نا آرامیهای این روزها با گله مندی از گروههای سیاسی از آنها خواسته تا نقش واقعی خود را در خصوص وقایع اخیر ایفا نمایند.