همزمان با ماه مبارک رمضان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در مراسم افطاری کارکنان وظیفه وزارت دفاع با سربازان دیدار و گفتگو کرد. منبع


همزمان با ماه مبارک رمضان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در مراسم افطاری کارکنان وظیفه وزارت دفاع با سربازان دیدار و گفتگو کرد.منبع