سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه:
🔹ما بازگشت آمریکا به برجام را منتفی نمی‌دانیم و هرگز این را رد نکرده‌ایم.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه:
🔹ما بازگشت آمریکا به برجام را منتفی نمی‌دانیم و هرگز این را رد نکرده‌ایم.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه:
🔹ما بازگشت آمریکا به برجام را منتفی نمی‌دانیم و هرگز این را رد نکرده‌ایم.

🔹وقتی این اتفاق (بازگشت آمریکا به برجام) به واقعیت تبدیل شود، نباید با شروط و موانع اضافی مانع آن شد.

🔹بحث تجدید نظر در برجام باید کنار گذاشته شود؛ نباید بندهایی به برجام اضافه کرد که فراتر از توافق جامع سال ۲۰۱۵ باشند و هیچ ارتباطی به برنامه هسته‌ای ایران نداشته باشند.

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : تسنیم