تربت‌حیدریه – ایرنا – معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب ایران گفت: عملیات آبرسانی به ۲۰ هزار روستای کشور با مجموع اعتبار اولیه ۱۰۷ هزار میلیارد تومان در دست مطالعه یا انجام است. منبع
تربت‌حیدریه – ایرنا – معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب ایران گفت: عملیات آبرسانی به ۲۰ هزار روستای کشور با مجموع اعتبار اولیه ۱۰۷ هزار میلیارد تومان در دست مطالعه یا انجام است.منبع