تعداد ۱۷ کتاب در گروه «تاریخ و جغرافیا» به عنوان نامزد چهل و یکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند. به گزارش ایسنا، در موضوع «تاریخ» کتاب‌های زیر جواز ورود به مرحله دوم داوری این دوره از جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب کردند:   «حیات یحیای نجی: میرزایحیی دولت‌آبادی از […]تعداد ۱۷ کتاب در گروه «تاریخ و جغرافیا» به عنوان نامزد چهل و یکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند.

به گزارش ایسنا، در موضوع «تاریخ» کتاب‌های زیر جواز ورود به مرحله دوم داوری این دوره از جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب کردند:  

«حیات یحیای نجی: میرزایحیی دولت‌آبادی از جنبش باب تا جنبش مشروطیت»، تألیف سیدمقداد نبوی رضوی، تهران: نگاه معاصر، ۱۴۰۱، ۱۰۲۱ص. 

«فراسوی مه: نگرشی بر چگونگی برآمدن بابیان»، تألیف سیدعلی موجانی و علی‌اکبر صالحی، تهران: اطلاعات، ۱۴۰۱، ۷۰۸ص. 

«شرح زندگانی آیت‌الله العظمی بروجردی»، تألیف علی دوانی، ویرایش و اضافات: محمدحسن رجبی‌دوانی، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۴۰۱، ۸۴۹ص. 

«گزیده ادبیات مقاومت علمای شیعه در پنج قرن اخیر»، تدوین محمدحسن رجبی‌دوانی، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران‏ ، ۱۴۰۱، ۵ج.                
«قصص ‌الخاقانی: تاریخ صفویه از آغاز تا پایان شاه‌عباس دوم»، تألیف ولی‌قلی‌خان شاملو، تصحیح و مقدمه سیدسعید میرمحمدصادق، تهران: سروش؛ نگارستان اندیشه‏ ، ۱۴۰۰، ۲ج.                      

«تاریخ رستم‌خان سپهسالار گرجی»، تألیف بیجن تاریخ صفوی‌خان، مقدمه و تصحیح محسن بهرام‌نژاد، تهران: موسسه پژوهشی میراث مکتوب‏، ۱۴۰۱، ۲۰۷ص.                     

«بیاضی از مکاتیب عصر صفوی»، تصحیح و تحقیق سیدسعید میرمحمدصادق، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار؛ با همکاری سخن، ۱۴۰۱، ۳۷۵ص.

«اخگر به گریبان: برگ‌هایی از خاطرات منیرشفیق»، تدوین: نافذ ابوحسنه، ترجمه حسین جابری‌انصاری، تهران: ایران، ۱۴۰۱، ۶۵۶ص. 

«حکومت مطلقه روشنگرانه: اصلاحات و اصلاح‌طلبان در اروپای اواخر قرن هجدهم»، تألیف همیش‌مارشال اسکات و دیگران، ترجمه حسن خیاطی، تهران: علمی و فرهنگی‏ ، ۱۴۰۱، ۵۹۵ص.                        

«مردم‌شناسی در روزگار جنگ سرد؛ سیا، پنتاگون و رشد استفاده دوگانه (نظامی مدنی) از مردم‌شناسی»، تألیف دیوید اچ. پرایس، ترجمه محسن بدره و روح‌الله گلمرادی؛ ویراستار: سیما سرشار، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات‏ ، ۱۴۰۱، ۷۵۲ص.                      

«دانشگاه‌های اروپا: از عصر روشنگری تا جنگ جهانی اول»، تألیف رابرت د. اندرسون، ترجمه محمدرضا خواجه‌پور، تهران: کرگدن، ۱۴۰۱، ۶۰۰ص. 

«کومله: سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران»، تألیف محمود نادری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۴۰۱، ۶۲۲ص. 

«تاریخ وصاف»، تصحیح احمد خاتمی و جلیل تجلیل، تهران: علم‏  ، ۱۴۰۱، ۶ج.                     

«مهرهای موزه ملی ایران در دوران اسلامی»، تألیف محمدجواد جدی و سحر جدی، تهران: موسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، ۱۴۰۰، ۳۳۹ص. 

در موضوع «جغرافیا» نیز ۳ اثر زیر به عنوان نامزد شناخته شدند:  

«بازشناسی و بازآفرینی فرهنگ زیست‌بوم در ایران: جامعه ایرانی، فرهنگ و طبیعت»، تألیف محمود جمعه‌پور، تهران: سازمان سمت، ۱۴۰۱، ۳۸۰ص. 

«نشست زمین»، تألیف احمد عباس‌نژاد، کرمان: دانشگاه شهید باهنر، دانشگاه تهران، همراه علم، ۱۴۰۱، ۴۴۵ص.

«شهرهای هوشمند به زبان ساده»، تألیف جاناتان ریچنتال، ترجمه امین فرجی، امین قریبی، سمیه جعفری و مریم مقدمی،‌ تهران: دانشگاه تهران، ۱۴۰۱، ۴۲۳ص.

مراسم پایانی چهل ویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود.

 انتهای پیام 
 منبع