دکتر قدرت الله رحمانی ( رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام) منبع
دکتر قدرت الله رحمانی ( رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام)منبع