در حالی که دنیا درگیر کرونا بوده و کشورها به دنبال تقویت پرستاران خود هستند، رسیدگی به معیشت پرستاران باید مورد توّجه مسئولین قرار گیرد ایران جایگاه خوبی در این حوزه ندارد

در حالی که دنیا درگیر کرونا بوده و کشورها به دنبال تقویت پرستاران خود هستند، رسیدگی به معیشت پرستاران باید مورد توّجه مسئولین قرار گیرد

ایران جایگاه خوبی در این حوزه ندارد

  • منبع خبر : شمانیوز