به گزارش روابط عمومی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، دکتر علی صدر با اعلام این خبر، گفت: بعد از اعلام نتایج اولیه سه برابر ظرفیت آزمون اختصاصی پذيرش دانشجو – معلم، وزارت آموزش و پرورش تا اواخر تیر ماه فرصت ارزیابی علمی و تخصصی معرفی شدگان را دارد و نتایج نهایی فرهنگیان […]به گزارش روابط عمومی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، دکتر علی صدر با اعلام این خبر، گفت: بعد از اعلام نتایج اولیه سه برابر ظرفیت آزمون اختصاصی پذيرش دانشجو – معلم، وزارت آموزش و پرورش تا اواخر تیر ماه فرصت ارزیابی علمی و تخصصی معرفی شدگان را دارد و نتایج نهایی فرهنگیان تا قبل از انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1403  در اواسط مرداد اعلام خواهد شد.

وی افزود: پذیرفته شدگان نهایی آزمون اختصاصی پذيرش دانشجو – معلم نمی توانند در انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1403 شرکت کنند مگر اینکه در موعد مقرر که متعاقبا از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور اعلام خواهد شد نسبت به انصراف قطعی خود از پذیرش دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند.

دکتر صدر در مورد تعداد داوطلبان آزمون دانشجو-معلم خاطرنشان کرد: در مجموع 660 هزار و 393 نفر در این آزمون شرکت کردند که 66 درصد زن و 34 درصد مرد هستند. بیشترین علاقه مندی برای شرکت در آزمون دانشجو-معلم در گروه آزمایشی علوم انسانی با 312هزار و 111 داوطلب و کمترین علاقه مندی در گروه آزمایشی هنر با بیش از 22 هزار داوطلب است. در گروه آزمایشی علوم تجربی بیش از 230 هزار داوطلب، در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی بیش از 50 هزار داوطلب و در گروه آزمایشی زبان نیز بیش از 44 هزار داوطلب در آزمون اختصاصی دانشجو-معلم شرکت کردند که تعداد کل شرکت کنندگان در آزمون مذکور سه برابر ظرفیت پذیرش نهایی، برای انجام سایر مراحل پذیرش معرفی می شوند.


پایان پیام/منبع