فصلنامه الکترونیکی پناه مردم با مطالب جذاب ومتنوع نسخه شماره 15 خود را به سردبیری مهندس مهدی کیان منتشر کرد

به گزارش پناه مردم نیوز نسخه شماره فصلنامه پناه مردم نیوز به سردبیری مهندس مهدی کیان در ۳۱ شهریور امسال منتشر شده است.گفتنی است در این فصلنامه سردبیر یادداشتی در خصوص چالش جنگ اکراین  در منافع ملی  به رشته تحریر درآورده است ونیز مصاحبه با محمد صالح جوکار نماینده یزد درخصوص طرح اصلاح قانون احزاب واخبار بین الملل مهم وچند توصیه بهداشتی ومقاله در خصوص درگذشت ملکه انگلیس ومقالات متنوع وجذاب سیاسی وتاریخی تهیه شده است که می تواند برای مخاطب خاطره خوشی را از مطالعه یک مجله سیاسی رقم بزند

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : فصلنامه پناه مردم