نسخه شماره ۹ فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد

دراین شماره از نشریه پیرامون مسایل پیش روی انتخابات  با عناصر موثر وفعالان سیاسی موثر اصلاح طلب ,آقایان سعید نورمحمدی وسامان بختیاری  مصاحبه تهیه شده است وهمچنین با روی کارآمدن دولت بایدن رویدادهای سیاسی متعددی پدید آمده است که این موضوعات را با دکتر کنعانی مقدم درمیان گذاشتیم.

همچنین در این نشریه در  زمینه دانستنیها وهمچنین دیدار مهم آیت الله سیستانی با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان  دراثر اینفوگرافی تهیه ودر نشریه مندرج شده است وسایر مطالب خواندنی که مخاطبان ارزشمند نشریه را به مطالعه این نسخه از نشریه دعوت می نماییم.