نماینده ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو با تاکید بر اینکه اقدامات قهری یکجانبه علیه کشورها به منظور ایجاد رنج و درد برای مردم بی گناه طراحی شده اند، خواستار مسئول دانسته شدن آمریکا به عنوان مقصر اصلی و کشورهای اروپایی دنبال کننده آن شد.

به گزارش “پناه مردم نیوز”، اسماعیل بقایی هامانه نماینده ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو در سخنرانی خود در چهل وهشتمین نشست شورای حقوق بشر که موضوع آن “تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر” است، به انتقاد از تحریم های آمریکا که حتی در شرایط همه گیری بیماری کرونا پا برجا بود، پرداخت و تاکید کرد: حتی وجود چنین شرایط اورژانسی در دنیا سبب نشد تا آمریکا از خود انسانیت نشان دهد و در طول دو سال گذشته گستردگی و لایه های این اقدامات قهری بیشتر و سخت تر هم شد.

بقایی با بیان اینکه “واکسن های مقابله با کووید-١٩ و سیستم کوواکس از این تحریم ها مستثنی نشده است” افزود: پاسخگویی باید بخشی از هر طرحی برای رسیدگی به تاثیرات اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری کشورها از حقوق بشر باشد. اکنون، زمان آن فرارسیده است که آمریکا به عنوان مقصر اصلی و آن دسته از کشورهای اروپایی که مدت هاست تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه کشورهای هدف را اجرا کرده اند، مسئول دانسته شوند.

وی در ادامه تاکید کرد که این کشورها با اقدامات عمدی خود که تاثیراتی آزاردهنده و گسترده بر مردم بی گناه از طریق قرار دادن آنها در معرض مشکلات شدید اقتصادی تا حد قحطی و گرسنگی دارد، مرتکب جنایت علیه بشریت می شوند.

این دیپلمات ارشد کشورمان در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داست: هیچ دلیل خوب ادعایی، چه برسد به بهانه های سیاسی نمی تواند رنج انسان را توجیه کند. همچنین نقض گسترده حقوق بشر تحت عنوان “خسارت جانبی” چنین دلایلی قابل چشم پوشی نیست. در همین راستا، ما از گرایش فزاینده برخی کشورها به استفاده از تحریم های غیرقانونی یکجانبه تحت عنوان “حقوق بشر” به شدت متاسفیم.

وی همچنین گفت: تردیدی وجود ندارد که اقدامات قهری یکجانبه تقریبا تمام اصول حقوق بشر را در معرض خطر قرار می دهد. اقدامات قهری یکجانبه اساسا ضد حقوق بشر هستند. آنها برای محرومیت زایی، مجازات، انسانیت زدایی و کشتن طراحی شده اند. آنها طراحی شده اند تا از طریق قرار دادن کل جمعیت یک کشور در معرض رنج دائمی از سیستم حاکمیتی کشور مورد هدف امتیازات سیاسی بگیرند.

اسماعیل بقایی افزود: مدتهاست که غیرقانونی بودن اعمال تحریم های فرا مرزی به رسمیت شناخته شده است، اگرچه به ندرت به طور موثر با آنها مقابله شده است. بر همین اساس از نهادهای مربوطه، شامل سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل می خواهیم که مسئولیت خود را در بیان غیرقانونی بودن و تاثیرات منفی “اقدامات قهری یکحانبه” بر برخورداری انسان ها از حقوق بشر بر عهده بگیرند.