اکوایران : در ماه پایانی سال ۱۳۹۹ آخرین بازمانده خانواده لاجوردی از بنیان گذاران توسعه صنایع بهشهر به نام اکبر لاجوردی درگذشت. خانواده ای که نقش قابل توجهی در صنعت ایران داشت. خانواده لاجوردی تا سال ۱۳۵۷ نزدیک به ۸۰ شرکت در ایران تأسیس کرد و با بیش از ۱۵ هزار نفر همکاری داشت. «توسعه […]


اکوایران :


در ماه پایانی سال ۱۳۹۹ آخرین بازمانده خانواده لاجوردی از بنیان گذاران توسعه صنایع بهشهر به نام اکبر لاجوردی درگذشت. خانواده ای که نقش قابل توجهی در صنعت ایران داشت.

نگاهی به سرگذشت خانواده‌ای تاثیرگذار بر اقتصاد ایران

خانواده لاجوردی تا سال ۱۳۵۷ نزدیک به ۸۰ شرکت در ایران تأسیس کرد و با بیش از ۱۵ هزار نفر همکاری داشت. «توسعه صنایع بهشهر» یادگار این خانواده برای اقتصاد ایران است.

اکبر لاجوردی آخرین بازمانده برادران لاجوردی و از بنیانگذاران بهشهر درگذشت.

اکوایران به بهانه درگذشت او که اسفند سال ۱۳۹۹ نشان امین الضرب گرفت، مستندی را که درباره این خانواده است در هشت قسمت منتشر می کند.

این مستند ساخته علی اصغر سعیدی است که سخاوتمندانه در اختیار اکوایران قرار داده است.