دانشگاه آزاد قیام دشت در تاریخ هفتم خرداد همایش حقوقی برگزار خواهد نمود

 به گزارش مهدی کیان خبرنگار پناه مردم نیوزمعاونت فرهنگی دانشگاه ازاد تهران شرق در تاریخ ۷خرداد امسال همایشی را با موضوع قلمرو اختیارات نمایندگان مجلس در نظام حقوقی ایران برگزار خواهد نمود .

گفتنی است این همایش در ساعت ۱۲تا۱۳ ودر سالن همایش دانشکده علوم انسانی برگزار میگردد.سخنران این همایش دکتر اکبر براری علیسرائی استاد دانشگاه ووکیل پایه یک دادگشتری است.حضور برای عموم  دانشجویان  آزاد است

  • منبع خبر : دانشگاه آزاد قیامدشت