هیات عالی نظارت روزهای سه شنبه، چهارشنبه و شنبه 19 ، 20 و 23 دی ماه 1402 به منظور ادامه بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با سیاست های کلی نظام به ریاست دکتر محمد باقر ذوالقدر به صورت فوق العاده تشکیل جلسه داد و بررسی مصوبات مجلس در این برنامه […]


هیات عالی نظارت روزهای سه شنبه، چهارشنبه و شنبه 19 ، 20 و 23 دی ماه 1402 به منظور ادامه بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با سیاست های کلی نظام به ریاست دکتر محمد باقر ذوالقدر به صورت فوق العاده تشکیل جلسه داد و بررسی مصوبات مجلس در این برنامه را پایان داد.

 

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر محمد باقر ذوالقدر با بیان اینکه هیات عالی نظارت از تاریخ 9 آبان الی 24 دیماه، با یک کار جهادی در 27 جلسه، بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را انجام داده است، گفت: هیات عالی نظارت در مجموع 14 مورد عدم انطباق و 70 مورد مغایرت برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام را تشخیص داده که به شورای نگهبان اعلام خواهد شد.

قابل ذکر است که کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که متشکل از نمایندگان کمیسیون های 5 گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده اند، با حضور نمایندگان و کارشناسان دستگاه ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در 32 جلسه به بررسی کارشناسی برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت که ماحصل بررسی ها و مصوبات آن در هیات عالی نظارت رسیدگی شد.

لازم به ذکر است مصوبات هیات عالی نظارت از طریق شورای نگهبان در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت و مجلس شورای اسلامی نیز در موعد مقرر به اصلاح مصوبات خود در رفع مغایرت و انطباق با سیاست های کلی مبادرت خواهند کرد.

هیات عالی نظارت بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را پایان داد

هیات عالی نظارت بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را پایان داد

هیات عالی نظارت بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را پایان دادمنبع