هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات مقررات‌زدایی درباره اعطای مجوز سردفتری و کسب و کار تلقی کردن آن را ابطال کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات مقررات‌زدایی درباره اعطای مجوز سردفتری و کسب و کار تلقی کردن آن را ابطال کرد.

در بخش‌هایی از این رای آمده است:

هر شغل و فعالیتی که به مجوز نیاز داشته باشد لزوماً از کسب و کارهای ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست…

به کارگیری عبارت “بنگاه‌های اقتصادی” و “بازار” و استفاده از کلماتی همچون احتکار، قیمت‌های تهاجمی، تبعیض در شرایط برابر، محدود کردن و یا تحت کنترل درآوردن قیمت، مشخص کردن قیمت‌های خرید و … در بسیاری از مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دلالت بر خروج موضوعی مقوله سردفتری از شمول قوانین مورد اشاره دارد… ▪️هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۹۸/۹/۱۹ …  تصریح کرده است: در مواردی مقنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیئت مذکور صلاحیت اقدام ندارد و برهمین اساس مقرره متضمین لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامادنه اطلاع‌رسانی را ابطال کرده است

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : اختبار