امارات به مقصدی کلیدی برای طلای روسیه تبدیل شده است اقتصادنیوز: امارات متحده عربی به یک مرکز تجاری کلیدی برای طلای روسیه تبدیل شده است چرا که تحریم غرب علیه مسکو، مسیرهای… منبع


امارات به مقصدی کلیدی برای طلای روسیه تبدیل شده است

اقتصادنیوز: امارات متحده عربی به یک مرکز تجاری کلیدی برای طلای روسیه تبدیل شده است چرا که تحریم غرب علیه مسکو، مسیرهای…منبع