ئیس کمیسیون دفاع از حق حاکمیت دولتی شورای فدراسیون (مجلس سنای روسیه) اعلام کرد که روسیه به اقدام هلند برای اخراج دو دیپلمات روس پاسخ متقابل می دهد.

به گزارش ایرنا، آندره کلیموف روز پنجشنبه به خبرگزاری ریانووستی گفت: این گونه بازیها با روسیه منجر به یک نتیجه می شود و آن اینکه مسکو پاسخ متقابل می دهد.

وی افزود: چنین اصولی در نظام دیپلماتیک روسیه وجود دارد.  

کانال تلویزیزیونی ان. او. اس هلند روز پنجشنبه به نقل از یک گزارش سازمان تجسس و امنیت هلند اعلام کرد که دو دیپلمات روس به جاسوسی متهم شده و در هلند عنصر نامطلوب شناخته شدند و باید این کشور را ترک کنند.

بر اساس این گزارش، دیپلمات های روس، در واقع افسران سازمان اطلاعات خارجی روسیه هستند.   

لئونید سلوتسکی رئیس کمیسیون امور بین الملل دومای روسیه نیز گفت: اخراج دیپلمات های روسیه از هلند، یک اقدام دیگر تحریک آمیز است.  

وی خاطرنشان کرد که اتهام جاسوسی به این دیپلمات ها بی اساس است. متاسفانه اروپا از روس هراسی و تصور واهی جاسوسی به لرزه در می آید.  

مقام روس گفت: در سال ۲۰۲۰ تعداد این گونه ادعاهای بی اساس در پایتخت های اروپایی افزایش قابل توجه یافت. این گونه اقدامات روسیه را مجبور به پاسخ متقابل می کند.  

دو سال پیش نیز هلند دو دیپلمات روس را اخراج کرد و مسکو در پایخ به این اقدام، دو دیپلمات هلندی را عنصرنامطلوب خواند و اخراج کرد.  

  • منبع خبر : ایرنا