امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیام های جداگانه ای به فرماندهان ارتش و سپاه دریافت نشان فتح از رهبر انقلاب را تبریک گفت. منبع


امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیام های جداگانه ای به فرماندهان ارتش و سپاه دریافت نشان فتح از رهبر انقلاب را تبریک گفت.منبع