ویدئو / بازتاب الحاق انبوهی از پهپاد های ساخت وزارت دفاع به ارتش در شبکه PRESSTV منبع