امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی در گذشت ام شهید و والده مرحومه امیر سرتیپ محمود شیخ حسنی معاون بازرسی و ایمنی ستاد کل نیروهای مسلح را تسلیت گفت. منبع


امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی در گذشت ام شهید و والده مرحومه امیر سرتیپ محمود شیخ حسنی معاون بازرسی و ایمنی ستاد کل نیروهای مسلح را تسلیت گفت.منبع