به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این کتاب ضمن مرور و بررسی کارکرد ترجیع‌بند در شعر کلاسیک و نیز دوران مشروطیت، به بررسی کارکردهای متفاوت بند ترجیعی در شعر معاصر و شعر نو فارسی پرداخته شده و با ذکر نمونه‌هایی از نیمایوشیج، اخوان ثالث، سهراب سپهری، احمد شاملو، گارسیا لورکا، آلن‌پو و … اهمیت آن از […]


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این کتاب ضمن مرور و بررسی کارکرد ترجیع‌بند در شعر کلاسیک و نیز دوران مشروطیت، به بررسی کارکردهای متفاوت بند ترجیعی در شعر معاصر و شعر نو فارسی پرداخته شده و با ذکر نمونه‌هایی از نیمایوشیج، اخوان ثالث، سهراب سپهری، احمد شاملو، گارسیا لورکا، آلن‌پو و … اهمیت آن از نظر شکل، ساختار و محتوا نشان داده شده است.

این کتاب را می توانید از طریق سایت‌های فروش کتاب تهیه کنید.

چاپ دوم کتاب «ترجیع‌بند در شعر نو» منتشر شد

۲۲۰۵۷منبع