چهارمین جلسه هم اندیشی اندیشکده مرجعیت علمی برگزار شد تاریخ انتشار: 1402/12/23 به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، چهارمین جلسه هم‌اندیشی اندیشکده مرجعیت علمی، سه‌شنبه پانزدهم اسفند‌ماه 1402 ، با حضور برخی مدیران و معاونین حوزه آموزش، پژوهش و فناوری کشور و با موضوع تحقق مرجعیت علمی ایران اسلامی: بایسته‌ها و راهکارها […]


چهارمین جلسه هم اندیشی اندیشکده مرجعیت علمی برگزار شد

تاریخ انتشار: 1402/12/23

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، چهارمین جلسه هم‌اندیشی اندیشکده مرجعیت علمی، سه‌شنبه پانزدهم اسفند‌ماه 1402 ، با حضور برخی مدیران و معاونین حوزه آموزش، پژوهش و فناوری کشور و با موضوع تحقق مرجعیت علمی ایران اسلامی: بایسته‌ها و راهکارها برگزار گردید.

ازجمله میهمانان جلسه، دکتر سیدمجتبی امامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق(ع)، دکتر فخری‌السادات حسینی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س)، مهندس عسگر سرمست مدیر گروه ارتقاء نظام علم، فناوری و نوآوری مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت، دکتر علیرضا شهریاری دبیر کارگروه مرجعیت علمی مرکز ملّی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی(نصر)، دکتر مریم حسینی ابرده مدیر پژوهشی مرکز ملّی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی(نصر)، دکتر احسان بهرامی سامانی مدیر ارزیابی معاونت پژوهشی دانشگاه شهیدبهشتی، دکتر عبدالرضا حاجیلری مدیر دفتر پژوهش‌های خاص معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی و دکتر محمد ضابطیان مدیر پژوهش و نوآوری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس بودند.

ایجاد یک مرکز راهبری و هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های مرتبط ، تدوین نقشه راه جامع مرجعیت علمی با توجه به ظرفیت‌های موجود(شامل مفهوم‌شناسی، شاخص‌ها، تعیین وضعیت دانشگاه‌ها، تعیین حوزه‌های تمایز ماموریتی، تهیه برنامه عملیاتی دانشگاه‌ها و شبکه یکپارچه مرجعیت علمی و …) ، شبکه‌سازی هوشمند، تقسیم کار ملّی و ایفای نقش همه بازیگران ، ایجاد مرکز تولیت مرجعیت علمی در وزارت عتف ، تشکیل شورای راهبری و جلوگیری از موازی کاری ، ایجاد جریان اطلاعات مرجعیت علمی در کشور و ایجاد دانش‌نامه مرجعیت ، تعیین نقش و جایگاه زنان در مرجعیت علمی ، پیشروی در علم موجود و مرجعیت در راه‌های جدید علمی ، استفاده از ساختار سازمان‌های پلتفرمی ، راه‌اندازی سامانه بر خط رصد مرجعیت علمی کشور و ماموریت‌محور کردن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به عنوان مهم‌ترین راهکارها و الزامات تحقق مرجعیت علمی کشور احصا گردید.

 

 منبع