با حضور امیر دریادار خواجه امیری معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع، مهندس نامجوی معاون مهندسی و پدافند غیر عامل وزارت دفاع، دکتر جعفری رئیس دانشگاه مالک اشتر و رئیس سازمان مجری طرح های عمرانی نیروهای مسلح، کلنگ احداث خوابگاه دانشگاه مالک اشتر وزارت دفاع زمین خورد. منبع


با حضور امیر دریادار خواجه امیری معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع، مهندس نامجوی معاون مهندسی و پدافند غیر عامل وزارت دفاع، دکتر جعفری رئیس دانشگاه مالک اشتر و رئیس سازمان مجری طرح های عمرانی نیروهای مسلح، کلنگ احداث خوابگاه دانشگاه مالک اشتر وزارت دفاع زمین خورد.منبع