معان مشاركت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی كشور ضمن تبریک روز تشكل‌ها و مشارکت اجتماعی به جامعه تشكل‌های اجتماعی كشور اظهار کرد: كیفیت و تعالی هر جامعه‌ای بستگی به میزان تعاملات اجتماعی و مشاركت مدنی افراد جامعه در قالب تشكل‌های اجتماعی جهت نایل شدن به اهداف عالیه و توافق شده جامعه دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، زهرا عابدینی معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور ضمن تبریک به مناسبت ۲۲ مردادماه” روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی”؛ نشاط و توسعه یافتگی یک جامعه را در گرو مشارکت آگاهانه مردم و پویایی و فعالیت تشکل‌های مردم نهاد دانست و با تاکید بر اینکه نهادهای اجتماعی به مثابه ستون و حلقه ارتباطی میان دولت با بدنه جامعه ایفای نقش می کنند، اظهار کرد: سازمان‌های مردم نهاد بستر ساز رشد و آگاهی جمعی در جامعه هستند و بدون تردید کیفیت و تعالی هر جامعه ای به میزان تعاملات اجتماعی و مشارکت مدنی افراد جامعه در قالب تشکل‌های اجتماعی جهت نایل شدن به اهداف عالیه  و توافق شده جامعه بستگی دارد.

معاون مشارکتهای اجتماعی ضمن ارج گذاری به فعالین مشارکت‌های اجتماعی که دل در گرو تقویت همبستگی ملی، حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی در کشور، اعتماد عمومی و حس دغدغه مندی به سرنوشت یکدیگر گذاشته‌اند؛ ابراز امیدواری کرد که با تداوم فعالیت و کنشگری فعالان عرصه اجتماعی، جامعه‌ای سرشار از شادی، نشاط و حس همبستگی و مسئولیت داشته باشیم.

  • منبع خبر : سایت وزارت کشور