امیر دریادار خواجه امیری معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع گفت: در حوزه مقاومت و به خصوص غزه نیازمند روایت صحیح و هنرمندانه هستیم تا ایستادگی، مقاومت و خداباوری ملت فلسطین را برای جهانیان نمایان کنیم. منبع


امیر دریادار خواجه امیری معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع گفت: در حوزه مقاومت و به خصوص غزه نیازمند روایت صحیح و هنرمندانه هستیم تا ایستادگی، مقاومت و خداباوری ملت فلسطین را برای جهانیان نمایان کنیم.منبع