در جلسه یازدهم کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشورچند حزب مجوز فعالیت وتاسیس گرفتند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ امرایی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامی داشت یاد و خاطره سردار بزرگ اسلام و انقلاب شهید قاسم سلیمانی، گفت: در جلسه امروز، تقاضای تاسیس حزب مجمع دانش آموختگان نواندیش استان بوشهر طرح و بررسی و با انجام اصلاحاتی در اساسنامه و مرامنامه تقاضای مذکور تصویب شد و لذا هیات موسس می بایست طبق ضوابط قانونی نسبت به برگزاری مجمع عمومی تاسیس به منظور انجام مراحل صدور پروانه اقدام نمایند.

وی ادامه داد: همچنین صدور پروانه فعالیت حزب اسلامی کار و کرامت استان لرستان و مجمع ایثارگران متحد پایدار استان اردبیل با انجام اصلاحاتی در مرامنامه و اساسنامه مورد تایید قرار گرفت.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی اظهار کرد: در یازدهمین جلسه کمیسیون، گزارش مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی مطرح و مقرر شد این حزب ضمن اصلاح ماده ۱۱ اساسنامه مطابق مفاد قانون احزاب نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام نمایند.

وی اضافه کرد: گزارش مجمع عمومی کانون جمعی از زندانیان سیاسی مسلمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد و با انجام اصلاحاتی در اساسنامه و مرامنامه مورد تایید کمیسیون قرار گرفت. 

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ گفت: همچنین گزارش مجمع عمومی کانون همبستگی فرهنگیان ایران اسلامی در جلسه امروز بررسی و مقرر شد دبیر کمیسیون در جلسه ای با حضور نماینده احزاب ملی در کمیسیون و نماینده این حزب مرامنامه و اساسنامه حزب را بررسی و نتیجه جهت رسیدگی به کمیسیون اعلام شود.

امرایی در ادامه اظهار کرد: گزارش مجمع عمومی انجمن آشوریان تهران در جلسه کمیسیون مطرح شد و صلاحیت یکی از اعضای هیات مدیره انجمن احراز نشد که جزئیات آن به انجمن ابلاغ خواهد شد 

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی همچنین اعلام کرد:شرایط و صلاحیت مسئولین شعب استانی حزب کانون جمعی از زندانیان سیاسی مسلمان قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی در استان اردبیل، جامعه اسلامی مدیران در استان بوشهر، حزب همدلی مردم تحول خواه در استان البرز و خانه پرستار در استان اصفهان در کمیسیون بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

امرایی همچنین با بیان اینکه تقاضای حزب در شرف دریافت پروانه فعالیت مجمع زنان اصلاح طلب استان تهران در جلسه امروز بررسی شد، افزود: کمیسیون ماده ۱۰ مقرر کرد که مجمع عمومی تاسیس این حزب تا پایان سالجاری مطابق ضوابط مربوطه برگزار شود.

  • نویسنده : خبرنگار-مهدی کیان
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور