محمود صادقی که افشاگر فساد کلان مسئولین دستگاه قضایی بود خود به تحمل حبس ومجازات محکوم شد

نماینده مجلس دهم با انتشار تصویر دادنامه صادره نوشت:

پس از پذیرش تقاضای اعاده دادرسی اینجانب، شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضمن تأیید حکم قبلی مجازات‌ها را کاهش داد: ۳ ماه حبس بابت اهانت به رییس سابق قوه قضاییه، ۸ ماه بابت تمرد در برابر مأموران دادستانی و ۴ میلیون جزای نقدی بابت نشر اکاذیب.

  • نویسنده : مهدی کیان
  • منبع خبر : توییتر شخصی محمود صادقی-اختبار