دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم از تخریب ۳۰ ویلای غیر مجاز در این شهرستان خبر داد. منبع
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم از تخریب ۳۰ ویلای غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.منبع