بایگانی‌های آزمایشگاه مرکزی زیست فناوری - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
پیام تبریک رئیس واحد برای اخذ مجوز آزمایشگاه مرکزی زیست فناوری واحد تهران شرق در استان تهران 02 خرداد 1402

پیام تبریک رئیس واحد برای اخذ مجوز آزمایشگاه مرکزی زیست فناوری واحد تهران شرق در استان تهران

مجوز آزمایشگاه مرکزی زیست فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در استان تهران صادر شد.